Fórum zástupců kromě nové struktury organizace mnoho změn nepřineslo

Fórum zástupců kromě nové struktury organizace mnoho změn nepřineslo

Praha – Nevolební Fórum zástupců příliš velkou pozornost nevzbudilo, zúčastnilo se ho pouze 33 z 59 klubů. Zajímavých i kontroverzních momentů však nabídlo hned několik. Alfou a omegou celého zasedání bylo předložení návrhu struktury nové organizace ČFKS (Česká federace koulových sportů), oznámení prezidenta Petra Stokláska, že příští rok nebude kandidovat na pozici prezidenta, volba nové Kontrolní komise a zamítnutí všech změn, které připravila STK (Sportovně-technická komise).

Do ponurého prostředí chátrajícího Strahovského stadionu v Praze si našlo cestu pouze 33 delegátů z 59 českých klubů. Vedení nevolebního Fóra zástupců tvořili prezident Petr Stoklásek, hospodář Martin Bartoš, sekretář a nejvyšší autorita Miroslav Pešout a dále Petr Fuksa a Karel Rychtář, který celou schůzi moderoval. Zapisovatelem se stal Martin Škopek.

Zpráva matrikáře: Rozdíl mezi nejstarší a nejmladší hráčkou je 89 let

Fórum zástupců bylo otevřeno zprávou matrikáře. V roce 2016/17 bylo přijato pět nových klubů – Orel Řečkovice, Park Grébovka, SK Španielka Řepy, Havaj České Budějovice a Mimo Done Nymburk. Nejstarší hráčkou asociace je Jaroslava Hudečková z klubu SENIOR tým Praha 1, která má 91 let. Naopak nejmladší hráčkou se pyšní POP Praha, který má ve svých řadách teprve dvouletou Kateřinu Hodboďovou.

Zpráva prezidenta: Kdo chce hrát raffu či lyonskou hru, hlaste se mi!

Důležitou roli hrála zpráva prezidenta, ve které Petr Stoklásek objasňoval přechod z Čapku do ČFKS. Momentálně jsou hráči pétanque sdruženi pod střechou České federace koulových sportů, která se dále oficiálně nijak nevětví. V případě, že bude zaznamenán zájem o rozvoj dalších koulových sportů – raffy a lyonské hry – bude pro každé z odvětví vytvořena sekce s vlastním prezidentem, výkonným výborem atd., která bude podřazena orgánům ČFKS. Jestliže o alternativy k pétanque nebude projeven zájem, nebudou se zatím logicky zavádět žádné sekce a na příštím Fóru zástupců se bude volit pouze vedení ČFKS. Petr Stoklásek dále vyzval přítomné, kteří mají o rozvoj raffy a lyonské hry zájem, aby se mu nahlásili.

V návrhu stanov ČFKS byl dále diskutován problematický bod, který říká, že nejméně dva členové Výboru musí zůstat ve své funkci, aby byla zajištěna kontinuita federace. Někteří z delegátů navrhovali nezanášet tento bod do stanov z důvodu mnoha úskalí. Co když nikdo z dosavadního Výboru nebude chtít pokračovat? Jak bude vykládáno nejasné slovo „nejméně“? Jak se určí, kteří dva mají zůstat?

Zpráva prezidenta se také detailně zabývala velkou akcí, která proběhla během olympijských her. Pohár konfederací se konal ve Frymburku a hostil nejlepší ženské týmy světa, včetně českých zástupkyň. Čapek se na financování výrazně podílel, ale akce dle slov organizátorů splnila svůj účel – tedy rozšířit vědomí o pétanque v české společnosti a vyvrátit představu „jen“ důchodového sportu. Mimo to si v olympijském parku na Lipně mohli návštěvníci vyzkoušet pétanque na vlastní kůži a celý ateliér sklidil velký úspěch.

V neposlední řadě Petr Stoklásek oznámil bez bližších důvodů, že příští rok nebude kandidovat na prezidenta ČFKS, a vyzval k hledání optimálního kandidáta, kterému by agendu postupně předal, aby opět nedošlo k přetrhání kontinuity.

Zpráva Komise mládeže: Junioři nechtějí hrát s juniory

Nejbarvitější a nejemotivnější byla zpráva Komise mládeže. Na úvod si Pavel Hejl starší posteskl, že junioři nejezdí ve velkém počtu na MČR juniorů a dávají přednost jiným turnajům, tudíž trenéři nemají možnost pořádně sledovat některé z hráčů. „Letos jsme měli dva výborné talenty, ale neplnili přípravu, odmítali hrát s juniory, protože jim to nic nedává, tak jsme je museli vyřadit,“ ilustroval svá slova Pavel Hejl starší.

Poté však už přišla pouze slova chvály na výkony juniorské reprezentace v Monaku, kde se nejmladší výběr mezi všemi dostal až do čtvrtfinále a kde Vojtěch Bílek nastřílel ve střelbě na přesnost 24 bodů, což bylo nejvíc ze všech českých reprezentantů v letošním roce. Pavel Hejl starší zmínil i atmosféru evropského mistrovství: „Fandilo se takovým způsobem, že tady byste za to byli pověšeni na kříž!“ Reagoval tím na loňskou aféru z MČR dvojic v Kolové, kde však nebyl problém v hlučnosti, ale v neférovém obsahu fandění.

Závěrem byly pochváleny i reprezentace espoirs, které předvedly kvalitní výkony ve Španělsku a mužský tým se taktéž dostal až do čtvrtfinále. „Je to velký úspěch, protože tam se hraje už opravdu vysoký pétanque, který si plno českých hráčů neumí ani představit,“ zakončil svoji zprávu juniorský trenér.

STK – Problematické přihlašování na turnaje se letos nevyřeší

Dlouhá diskuze se očekávala u zprávy STK, která musela v posledních týdnech řešit náhlé problémy s nedostatkem míst na jarních turnajích.  Na základě dlouhých diskuzích na facebooku mezi jednotlivými organizátory a angažovanými lidmi vypracovala STK návrh, jak danou problematiku co nejrychleji a nejefektivněji vyřešit, aby byli spokojeni organizátoři i hráči. Daný návrh upřesňoval přesné datum a čas spuštění jednotlivých přihlášek, aby hráči nemuseli vstávat v pět ráno, aby se stihli přihlásit na turnaj, a zároveň dával organizátorům možnost mazat neúplné či fiktivní týmy. Celý návrh byl však plénem Fóra zástupců rychle prohlášen za ukvapený a nedomyšlený. Zazněl také argument, že nelze měnit pravidla pro organizátory v půlce rozehrané sezóny (doposud byl odehrán pouze jeden halový turnaj, pozn. red.).

Návrh STK nebyl přijat. Místo toho byla svolána blíže nespecifikovaná „pracovní skupina zkušených organizátorů“, která se má na danou problematiku zaměřit a během roku vytvořit sofistikovaný plán, jak přihlašování řešit. Výsledný návrh by mělo schválit opět Fórum zástupců, které se však s velkou pravděpodobností bude konat opět až po prvním odehraném turnaji, a tak by opět nemělo být možné měnit podmínky v „půlce rozehrané sezóny“.

STK – Divoká karta pro Komisi mládeže zamítnuta

STK dále navrhlo neoznačovat kvalifikační turnaje, které se nekonají každý rok, jako MČR. Na to reagoval prezident Petr Stoklásek a vysvětlil pragmatickou účelnost ponechání názvu MČR. I v příštím roce tak bude například kvalifikace jednotlivců mužů a žen vedena jako MČR.

Tento návrh však rozpoutal takřka hodinou diskuzi na jiné téma, a to na kvalifikační turnaj mužských trojic, jehož vítězové se stávají reprezentanty pro příští rok. Některým delegátům se nelíbilo uzavření turnaje jen pro šestnáct týmů, které jsou skládány podle žebříčku, vyjma dvou divokých karet – pořadatele a Výboru. Tito delegáti argumentovali tím, že se zvýšila členská základna a kvalifikace by měla pojmout minimálně 32 týmů.

STK na to reagovala několika protiargumenty. Zaprvé by bylo problematické nacházet kvalitní organizátory, kteří by disponovali tolika hřišti. Zadruhé uvedla zkušenosti se systémem, kdy se v sobotu hrála otevřená kvalifikace o postup do hlavního turnaje a v této kvalifikaci nakonec celý den hrálo 9 týmů o 8 postupových míst, což bylo zcela scestné. Posledním a zároveň nejilustrativnějším příkladem byla loňská kvalifikace dvojic mužů, které se mohl zúčastnit každý, ale přijelo pouze 27 týmů. Důvod je jednoduchý – kvalifikace nejsou bodované, hraje se pouze o první místo, a tudíž tyto turnaje přitahují pouze ty hráče, kteří mají opravdu zájem poprat se o reprezentaci.

Na základě těchto argumentů bylo odhlasováno ponechání stávajícího systému. Pavel Hejl starší však vznesl požadavek, že v takovém případě žádá zavedení třetí divoké karty speciálně pro Komisi mládeže, která se stará o juniory a tudíž nemá čas objíždět celoročně turnaje a sbírat body. Dále uvedl, že nasazování podle žebříčku je zkreslené, protože hráči na špici nejsou nejlepší, ale pouze nejvýše, což dokazuje nepředpokládané vítězství jeho týmu na MČR trojic před dvěma lety. Protiargumentem opět bylo, že starání se o juniory si vybrali dobrovolně a že o reprezentaci by měli bojovat především ti hráči, kteří pro to na hřišti dělají maximum. O divoké kartě pro Komisi mládeže bylo následně hlasováno a přijata nebyla.

STK – Extraliga zůstává beze změny, baráž se hrát nebude

Sérii změn připravila STK pro Extraligu a 1. ligu klubů. Zaprvé navrhovala opětovnou možnost mít v Extralize více týmů z jednoho klubu, aby nebyly týmy v 1. lize demotivované. Zadruhé chtěla STK zavést postupovou baráž, aby se například finále 1. ligy nehrálo o nic a mělo náboj. Podle návrhu měl poslední tým Extraligy automaticky padat do 1. ligy, odkud automaticky postupoval vítěz. Předposlední tým Extraligy a druhý tým 1. ligy by poté sehrály zkrácené utkání o místo v Extralize. Posledním třetím návrhem byla možnost rozšířit extraligový tým na 12 hráčů. Po sérii diskuzí nebyla ani jedna z navrhovaných změn přijata.

V návaznosti na to sdělili Petr Stoklásek a Martin Bartoš, že se formát Extraligy bude nejspíš měnit vzhledem k tomu, že se změnil i na mezinárodní úrovni, kde se staronově budou hrát i zápasy jednotlivců.

Zpráva Disciplinární komise: Loni s disciplínou nebyl problém

Zpráva Disciplinární komise byla velice stručná, neboť v loňské sezóně nebylo žádné disciplinární řízení vedeno. Na turnajích se přitom propíralo nevhodné a vulgární chování některých hráčů. Dále již zmiňovaná aféra z finále MČR dvojic v Kolové, která hýbala internetem, byla po vyslechnutí některých hráčů a rozhodčích vyhodnocena jako přehnaná a nebyl shledán důvod otevírat disciplinární řízení ani se k celé záležitosti nějak oficiálně vyjádřit.

Předsedkyně komise Iveta Hájková dále sdělila, že byly zakoupeny nové alkoholtestery. Na dotaz, proč kupujeme tyto testery, když se poté po žádosti o provedení dechové zkoušky nic nekoná, bylo sděleno, že je třeba zavést směrnici, která jasně ustanoví celý proces.

Zpráva hospodáře a rozpočet

Zpráva hospodáře a rozpočet na sezónu 2017 byl nekonfliktní a byl bez připomínek schválen. Následný bod o vyhlášení nejlepších hráčů uplynulé sezóny byl velice stručný, předseda STK Vladimír Brázda pouze oznámil, že z důvodu absence všech hráčů tak bude učiněno na prvním jarním prestižním turnaji, tedy na Velikonočním vejci.

Novou Kontrolní komisi povede Yvetta Chmelařová

Dosavadní Kontrolní komise v čele s předsedou Martinem Škopkem rezignovala, a tak bylo třeba zvolit novou. O tříčlennou komisi se ucházeli čtyři lidé – Yvetta Chmelařová z Kulové osmy, Veronika Slobodová z Carreau Brno, Vendula Boubínová z Petank Club Praha a Leander Leiský z C.T.P. Club Ořech. Zvolena nebyla Veronika Slobodová, naopak Yvetta Chmelařová se stala předsedkyní.

Změny pravidel

V závěrečné diskuzi se probírala především nová pravidla, z nichž Martin Bartoš vypíchl čtyři hlavní změny.

  • Košonek se nyní nahazuje pouze jednou, po neúspěšném náhozu může soupeř cíl umístit dle svého rozhodnutí.
  • Začátek další hry začíná odhozením cíle ( v Česku ale bude platit naše interní a již zavedené pravidlo z důvodu praktičnosti – začátek další hry začíná odhozením poslední koule!)
  • Během zápasu se nesmí kouřit a používat mobilní telefon
  • Výstroj hráče: zahalená ramena, obuv musí mít zcela zakrytou špičku